Onderzoek naar participatiemogelijkheden

In het voorgenomen windpark moet één van de windmolens beschikbaar komen voor burgerparticipatie. Ook moet het windpark voordeel opleveren voor direct omwonenden. Bijvoorbeeld in de vorm van een gebiedsfonds (financiële bijdrage in buurtvoorzieningen) of korting op de energierekening. De participatiemogelijkheden worden in overleg met de omgeving bepaald. Om de uitvoering hiervan in goede banen te leiden, wordt samengewerkt met een lokale energiecoöperatie.

Zodra er zicht is op de definitieve haalbaarheid van het windpark wordt samen met de omgeving en energiecoöperatie(s) een plan opgesteld, waarin binnen de mogelijkheden afspraken worden gemaakt om in het windpark te participeren.