Zorgvuldig proces

Als Gemeente Sittard-Geleen vinden we het belangrijk voorop te lopen naar een duurzame toekomst. We hechten er echter waarde aan dit proces zorgvuldig en met respect voor onze omgeving te doorlopen. Dat betekent dat we betrokkenen graag actief informeren, willen horen en (waar mogelijk) betrekken. Omgevingsmanager Mirjam Roorda-Knape onderzoekt in de komende periode samen met betrokkenen, inwoners maar bijvoorbeeld ook energiecoöperaties, hoe dit proces vorm kan krijgen. 

In de periode tot en met april spreekt ze met de betrokken groepen en individuen in het gebied. De verslagen van de dorpsgesprekken die hebben plaatsgevonden, vindt u hier:


Bent u verbonden aan een organisatie, bedrijf of belangengroepering in Holtum-Noord? Neem gerust contact met Mirjam op.


Rapporten bij de Ruimtelijke Onderbouwing Windpark Holtum-Noord

Leeswijzer Ruimtelijke Onderbouwing Windpark Holtum-Noord | april 2019


Presentaties informatieavond 23 mei 2019
(Let op: doordat de presentatie opgeslagen is als pdf, werken de filmpjes niet)