Zorgvuldig proces

Als gemeente Sittard-Geleen vinden we het belangrijk voorop te lopen naar een duurzame toekomst. We hechten er waarde aan dit proces zorgvuldig en met respect voor onze omgeving te doorlopen. Dat betekent dat we betrokkenen graag actief informeren, willen horen en (waar mogelijk) betrekken.

Hieronder vindt u de verslagen en presentaties van de diverse overlegmomenten met de omgeving:


Bent u verbonden aan een organisatie, bedrijf of belangengroepering in Holtum-Noord? Neem gerust contact met Mirjam op.


Rapporten bij de Ruimtelijke Onderbouwing Windpark Holtum-Noord

Leeswijzer Ruimtelijke Onderbouwing Windpark Holtum-Noord | april 2019