Project onder voorwaarden

Het voornemen bestaat om op bedrijventerrein Holtum-Noord een kleinschalig windmolenpark te realiseren. ENGIE doet onderzoek naar de haalbaarheid van dit windpark. Uit deze verkenning blijkt dat er drie windmolens gerealiseerd kunnen worden. Uit aanvullend onderzoek moet blijken of het project definitief haalbaar is. 

Voorwaarden
De gemeente Sittard-Geleen stelt een aantal belangrijke voorwaarden aan een windpark op bedrijventerrein Holtum-Noord. Zo moeten de windmolens voldoen aan alle wettelijke eisen. Daarnaast moet één van de windmolens beschikbaar komen voor burgerparticipatie. En moet het windpark voordeel opleveren voor direct omwonenden.

Waar staan we nu

Als Gemeente Sittard-Geleen vinden we het belangrijk voorop te lopen naar een duurzame toekomst. Dat betekent dat we invulling geven aan de energie-opgave en eraan werken het energieverbruik in de gemeente te verduurzamen. Dat doen we onder meer door (onderzoek naar) het realiseren van een klein windmolenpark op bedrijventerrein Holtum-Noord. 

Intentieovereenkomst
De gemeente Sittard-Geleen heeft daarom in 2018 samen met de Provincie Limburg en ontwikkelaar ENGIE Energie Nederland een intentieovereenkomst getekend. Hierin spreken de partijen het voornemen uit om op bedrijventerrein Holtum-Noord een klein windmolenpark van drie windmolens te realiseren. Lees de infosheet 'Windpark Holtum-Noord in vogelvlucht'. Hierin staat meer informatie over o.a. locatie, geluid, slagschaduw en de duurzaamheidsopgave van de gemeente. ENGIE onderzoekt momenteel de haalbaarheid van het windpark.

We vinden het belangrijk dit proces zorgvuldig en met respect voor onze omgeving te doorlopen, Dat betekent dat we betrokkenen graag actief informeren, willen horen en (waar mogelijk) betrekken. Omgevingsmanager Mirjam Roorda-Knape onderzoekt in de komende periode samen met betrokkenen, inwoners maar bijvoorbeeld ook energiecoöperaties, hoe dit proces vorm kan krijgen. 
Naar verwachting is er voor de zomer meer duidelijkheid over het te volgen traject. 

Heeft u vragen of gaat u graag met Mirjam in gesprek? Neem gerust contact met haar op.