Project onder voorwaarden

Het voornemen bestaat om op bedrijventerrein Holtum-Noord een kleinschalig windmolenpark te realiseren. ENGIE doet onderzoek naar de haalbaarheid van dit windpark. Uit deze verkenning blijkt dat er drie windmolens gerealiseerd kunnen worden. Uit aanvullend onderzoek moet blijken of het project definitief haalbaar is. 

Voorwaarden
De gemeente Sittard-Geleen stelt een aantal belangrijke voorwaarden aan een windpark op bedrijventerrein Holtum-Noord. Zo moeten de windmolens voldoen aan alle wettelijke eisen. En moet het windpark voordeel opleveren voor direct omwonenden.

Waar staan we nu

Als gemeente Sittard-Geleen vinden we het belangrijk voorop te lopen naar een duurzame toekomst. Dat betekent dat we invulling geven aan de energie-opgave en eraan werken het energieverbruik in de gemeente te verduurzamen. Dat doen we onder meer door (onderzoek naar) het realiseren van een klein windmolenpark op bedrijventerrein Holtum-Noord. 

Intentieovereenkomst
De gemeente Sittard-Geleen heeft in 2018 samen met de Provincie Limburg en ontwikkelaar ENGIE Energie Nederland een intentieovereenkomst getekend. Hierin spreken de partijen het voornemen uit om op bedrijventerrein Holtum-Noord een klein windmolenpark van drie windmolens te realiseren. Om dit proces zorgvuldig en met respect voor de omgeving te doorlopen, is een omgevingsmanager aangesteld, die de omgeving actief informeert, hoort en betrekt. Heeft u vragen of gaat u graag met omgevingsmanager Mirjam Roorda-Knape in gesprek? Neem gerust contact met haar op.
Lees ook de infosheet 'Windpark Holtum-Noord in vogelvlucht'. Hierin staat meer informatie over o.a. locatie, geluid, slagschaduw en de duurzaamheidsopgave van de gemeente. Parallel aan de gesprekken over het profijtplan, worden de voorbereidingen getroffen voor de vergunningaanvraag. We hebben de belangrijkste stappen in het proces van het voorgenomen windpark voor u op een rij gezet.PlanningParticipatie
Om ervoor te zorgen dat de voordelen van het voorgenomen windpark direct ten goede komen aan omwonenden en de omgeving én dat zoveel mogelijk mensen kunnen participeren in het park, wordt momenteel samen met de omgeving een profijtplan opgesteld. Dit plan beschrijft de voordelen van het windpark en hoe de omgeving hiervan gebruik kan maken. Het profijtplan maakt onderdeel uit van de besluitvorming over de voorgenomen plannen.